ქართული
News
Modification in Process

 

 


14 Dec. '20

„ვირტუალური სახელოსნო - „დარბაზი“ („ცამცა გაიდარბაზესა...“)“

პრეზენტაციის ჩანაწერი (9 დეკემბერი, 2020 წელი)... სამწუხაროდ, ბოლო 15 წუთი ჩაიწერა...
ისიც, ბავშვებმა სტროფების თქმა რომ დაიწყეს, მაშინ მივხვდი რომ უნდა ჩამეწერა...
„ჩვენ ვკითხულობთ, ვსწავლობთ და ვასურათებთ "ვეფხისტყაოსანს"

 

17 Jul. '14
17 Jul. '14
17 Jul. '14
30 Jan. '14