სიახლეები

 

 


14 დეკ. '20

„ვირტუალური სახელოსნო - „დარბაზი“ („ცამცა გაიდარბაზესა...“)“

პრეზენტაციის ჩანაწერი (9 დეკემბერი, 2020 წელი)... სამწუხაროდ, ბოლო 15 წუთი ჩაიწერა...
ისიც, ბავშვებმა სტროფების თქმა რომ დაიწყეს, მაშინ მივხვდი რომ უნდა ჩამეწერა...
„ჩვენ ვკითხულობთ, ვსწავლობთ და ვასურათებთ "ვეფხისტყაოსანს"