ფილმები

 

 

ბავშვების გაცოცხლებული ნახატებით დასურათებული და მათ მიერ წაკითხული სტროფებით შექმნილი ანიმაციური ფილმი

„ვეფხისტყაოსანი“

     თინათინი და ავთანდილი
   
     ავთანდილი
   

     ექსპედიციები საქართველოს

     კუთხეებში ნაწყვეტი ფილმიდან 1  

   

     ექსპედიციები საქართველოს

     კუთხეებში ნაწყვეტი ფილმიდან 2 

   
     "პონტო - შავი, შავი ზღვა"                     (ფრაგმენტი)